20 4 / 2014

Nhớ nhé!

Nhớ nhé!

20 4 / 2014

Đây là cách chóng nóng của em nó !

Đây là cách chóng nóng của em nó !

18 4 / 2014

Hôm nay bạn ấy dẫn mình đi Phúc Long cho biết với người ta :v (at Phúc Long cafe Ngô Đức Kế)

Hôm nay bạn ấy dẫn mình đi Phúc Long cho biết với người ta :v (at Phúc Long cafe Ngô Đức Kế)

17 4 / 2014

Ở VN tìm mua giày hiệu này khó ghê!
Note: đưa em nó vào wishlist :v

Ở VN tìm mua giày hiệu này khó ghê!

Note: đưa em nó vào wishlist :v

16 4 / 2014

Tự xử!

Tự xử!

15 4 / 2014

Bạn sẽ bỏ thuốc khi xem clip này

14 4 / 2014

saocungduoc:

sickenoughtodie:

rinjap-ngusi:

Thích hôn ở hõm cổ. Ở gáy.

Nhột chết đi được :))

nhạy cảm :))

Kích thích  :v

saocungduoc:

sickenoughtodie:

rinjap-ngusi:

Thích hôn ở hõm cổ. Ở gáy.

Nhột chết đi được :))

nhạy cảm :))

Kích thích  :v

(Source: sleepingunderthemoon)

14 4 / 2014

Rebolg vì lần đầu tiên thấy e này lộ ti :v

Rebolg vì lần đầu tiên thấy e này lộ ti :v

(Source: california-luxe, via 35-24-35)

14 4 / 2014

Có thể bạn sắp biết!

Có thể bạn sắp biết!

14 4 / 2014

Có những thứ có thể gọi là chiến công của mình nhưng đéo dám khoe bởi bây giờ những chiến công đó đã bị người ta lấy đi cmnr. 
Đm cuộc đời!

Có những thứ có thể gọi là chiến công của mình nhưng đéo dám khoe bởi bây giờ những chiến công đó đã bị người ta lấy đi cmnr. 

Đm cuộc đời!