24 4 / 2014

hopo:

wewewe-soexcited:

He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion.

The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.

Sau này có con mình cũng sẽ tặng cho nó 1 chú cún để làm bạn.

(via lovethuha)

20 4 / 2014

Nhớ nhé!

Nhớ nhé!

20 4 / 2014

Đây là cách chóng nóng của em nó !

Đây là cách chóng nóng của em nó !

18 4 / 2014

Hôm nay bạn ấy dẫn mình đi Phúc Long cho biết với người ta :v (at Phúc Long cafe Ngô Đức Kế)

Hôm nay bạn ấy dẫn mình đi Phúc Long cho biết với người ta :v (at Phúc Long cafe Ngô Đức Kế)

17 4 / 2014

Ở VN tìm mua giày hiệu này khó ghê!
Note: đưa em nó vào wishlist :v

Ở VN tìm mua giày hiệu này khó ghê!

Note: đưa em nó vào wishlist :v

16 4 / 2014

Tự xử!

Tự xử!

15 4 / 2014

Bạn sẽ bỏ thuốc khi xem clip này

14 4 / 2014

saocungduoc:

sickenoughtodie:

rinjap-ngusi:

Thích hôn ở hõm cổ. Ở gáy.

Nhột chết đi được :))

nhạy cảm :))

Kích thích  :v

saocungduoc:

sickenoughtodie:

rinjap-ngusi:

Thích hôn ở hõm cổ. Ở gáy.

Nhột chết đi được :))

nhạy cảm :))

Kích thích  :v

(Source: sleepingunderthemoon)

14 4 / 2014

Rebolg vì lần đầu tiên thấy e này lộ ti :v

Rebolg vì lần đầu tiên thấy e này lộ ti :v

(Source: california-luxe, via 35-24-35)

14 4 / 2014

Có thể bạn sắp biết!

Có thể bạn sắp biết!