Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.

Nam Cao (via chang-trai-thang-muoi)
View quote
  • 1 year ago
  • 40
x